top of page

În ultimele două decenii cursurile de apă din bazinul hidrografic al Dunării au fost grav afectate de mai multe accidente. Aceste dezastre au demonstrat consecințele catastrofale pe care gestionarea necorespunzătoare a iazurilor de decantare (TMF) le poate avea asupra mediului acvatic, populației și bunurilor socio-economice. În prezent există un număr semnificativ de TMF-uri în bazinul Dunării, care necesită asigurarea condițiilor adecvate de siguranță. Țările dunărene au decis să abordeze aceste provocări împreună, sub umbrela Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea.

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

i) remedierea lipsei de cunoștințe și creșterea gradului de conștientizare asupra TMF-urilor și a pericolelor acestora în bazinul Dunării;

ii) asigurarea respectării unui set comun de standarde minime și cerințe de siguranță în bazinul Dunării; și

iii) consolidarea capacității tehnice și de gestionare la instalațiile în cauză și la autoritățile responsabile.

În cadrul proiectului:

i) este promovată și îmbunătățită o metodologie de verificare detaliată pentru a evalua siguranța TMF-urilor și pentru a recomanda măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță, elaborată anterior;

ii) este organizat un eveniment regional de instruire demonstrativă pentru operatorii TMF-urilor, inspectorii din partea autorităților responsabile și experții de mediu din regiunea nord-estică a bazinului hidrografic al Dunării, în scopul de a aprofunda cunoștințele lor despre gestionarea TMF-urilor;

iii) furnizează recomandări pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor de formare națională/subregională ulterioară. Proiectul va transmite și va păstra cunoștințele despre siguranța TMF-urilor în bazinul Dunării într-un mod sustenabil, prin educarea stagiarilor naționali care vor putea instrui în continuare alţi operatori și inspectori.

Dezvoltarea capacității de îmbunătățire a condițiilor de siguranță la iazurile de decantare din bazinul hidrografic al Dunării – Etapa I: Țările dunărene de Nord-Est

Dacă sunteți interesat de colaborare, vă rugăm să ne contactați!

bottom of page